Search NOC Application
Pune Police Manapa Pune Trafficop Pune Smart City

टोल फ्री: १८०० १०३० २२२

>> ऑनलाईन परवाना मिळण्याची पध्दत

  • अर्ज ऑनलाईन भरताना फक्त इंग्रजी/मराठी (English/Marathi) मध्येच भरावा.
  • ऑनलाईन अर्जाची पूर्ण माहीती भरणे बंधनकारक आहे.
  • आवश्यक कागदपत्रे फक्त PDF/Image फॉरमॅटमध्ये असावीत.
  • अर्ज भरल्यावर अर्ज क्रमांक नोंद करा.
  • पुढील कार्यवाहीसाठी व आवश्यकतेनुसार गरज भासल्यास मंडळाच्या पदाधिकार्यांना पोलीस स्टेशन अथवा मनपा कडून संपर्क केला जाईल.

>> अर्जाची स्थिती जाणून घेण्याची पध्दत

  • तुमचा अर्ज क्रमांक व अध्यक्षांचा मोबाईल क्रमांक समाविष्ट करा.
  • 'Submit' वर क्लिक करा.
  • अर्जाची स्थिती जाणुन घ्या आणि परवाना डाऊनलोड करा.
 
 
आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष संपर्क क्रमांक - (०२०) २५५०१००० व (०२०) २५५०६८००/१/२/३/४
मनपा अग्निशमन दल - (०२०) २६४५१७०७/२६४५०६०१/१०१
मनपा सुरक्षा विभाग - (०२०) २५५०११३०
मनपा घरपाडी विभाग - (०२०) २५५०१३९२
Copyright 2019 PMC. All Rights Reserved.